درباره سامانه نوبت اینترنتی


نرم افزار نویت تجمیعی اینترنتی، بنا به درخواست دانشگاه علوم پزشکی سیرجان توسط شرکت داده آوران بهین طرح تولید گردیده است. این سامانه با اتصال به تمامی بیمارستانهای زیرشاخه دانشگاه علوم پزشکی سیرجان اخذ قطعی نوبت، پرداخت آنلاین ویزیت، کنسل نوبت، شرکت در نظر سنجی مربوط به هر بیمارستان و امکاناتی دیگر را فراهم مینماید.
این نرم افزار مرتبط با سیستم مدیریت نوبت شرکت داده آوران میباشد، که در بیمارستانهای مرتبط فعال گردیده است.

پرداخت در این سامانه با استفاده از درگاه پرداخت آسان پرداخت صورت میگیرد، بدین صورت که اطلاعات پرداخت هر بیمارستان در این نرم افزار ثبت گردیده، و وجه واریزی بیمار به شماره شبای اعلام شده توسط بیمارستان مربوطه واریز میگردد.

نرم افزار نوبت تجمیعی دانشگاه علوم پزشکی سیرجان کاملن پویا بوده و هیچگونه محدودیتی در تعداد بیمارستانها، پزشکان، تخصص ها و همچنین ویدیو ها و فایل های مولتی مدیا ندارد.